شبکه نمایش خانگی برنده رقابت با تلویزیون/ ممیزی‌ها ترمز تلویزیون را می کشند!/ جشنواره‌ها می‌توانند در ارتقا کیفی مناسب باشند؟