شهرخبر

فیلم/ پرداخت یارانه نقدی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟

خاندوزی: بر تعارض منافع در مجوزها غلبه کرده‌ایم

خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: پرداخت یارانه ها هرماه ادامه خواهد داشت و اگر زیر ساخت‌ها مورد نیاز فراهم شود به صورت کالابرگ الکترونیک انجام خواهد شد.