شهرخبر

برخورد وحشتناک دو دوچرخه سوار در خیابان | پرتاب دوچرخه سوار به آسمان / فیلم

در ویدیو زیر شاهد تصاویری برخورد وحشتناک دو دوچرخه سوار در خیابان خواهید بود.

برخورد وحشتناک دو دوچرخه سوار در خیابان | پرتاب دوچرخه سوار به آسمان / فیلم