کلوپ: نباید طوری رفتار کنیم که انگار در مراسم تدفین هستیم/ امیدوارم ما و من‌سیتی تمام بازی‌های باقیمانده‌مان را ببازیم!