شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#طالبان#مسلمان#کودکان

ویدئویی هولناک از شکنجه وحشیانه کودکان با شوکر توسط طالبان برای مسلمان شدن!

شکنجه کودکان زرتشتی با شوکر توسط طالبان برای مسلمان شدن را ببینید.