درحالی که طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر احتکار ماکارونی از سوی شرکت «تک‌ماکارون» مطرح شده است اما مدیرعامل این شرکت می گوید که این کارخانه با کارکرد حدود دو روز این میزان ماکارونی را تولید کند و به کار بردن «احتکار» واژه دقیقی نیست. مهرداد نوری تاکید می کند که آنچه گفته شده است که این شرکت ۶۷۰ تن ماکارونی را در انبار ها احتکار کرده درست نیست زیرا این شرکت با ۳۰ ساعت کارکرد ماشین آلات خود این میزان تولید را می تواند داشته باشد و  با مفهوم احتکار سنخیت ندارد.