پخش فیلم‌های آلن دلون، ستاره سینمای فرانسه در شبکه نمایش