در سال ۲۰۲۲، تاکنون ۲۱ خبرنگار جان خود را از دست دادند/ مکزیک ناامن‌ترین کشور برای خبرنگاران