ترامپ دارد می‌آید / تمام نامزدهای مورد حمایت او پیروز شدند