شهرخبر

پنجره مهر؛

دیدار قاضی زاده هاشمی با خانواده های شهید ملاحی و شهید ذاکری

دیدار قاضی زاده هاشمی با خانواده های شهید ملاحی و شهید ذاکری

قشم - رئیس بنیاد شهید کشور با خانواده های شهید ملاحی و شهید ذاکری در جزیره قشم دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس بنیاد شهید کشور با خانواده های شهید ملاحی و شهید ذاکری در جزیره قشم دیدار کرد.