تصادف مرگبار در جاده چالوس / پراید و سراتو شاخ به شاخ شدند + عکس