حکم جالب قاضی برای یک زندانی / شیرخشک باعث آزادی متهم شد

به گزارش رکنا، پرویز توسلی‌زاده با اشاره به اینکه حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری با استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس از اوامر مقام معظم رهبری و رئیس محترم قوه قضاییه است اظهار داشت: در این راستا طی نشست‌های مختلف در سال گذشته و سال جاری با قضات محاکم مختلف در سراسر استان، این امر به یکی از اولویت های دادگستری استان کرمانشاه تبدیل شده است.

رئیس کل دادگستری عنوان کرد: در سال گذشته حدود 10 هزار رأی مجازات جایگزین حبس صادر شده است.

توسلی‌زاده با اشاره به اینکه در فروردین ماه امسال حدود 546 مورد رأی مجازات جایگزین حبس صادر شده است گفت: یکی از این آرای صادر شده توسط یکی از قضات شهرستان جوانرود بوده که به جای حبس 2 ساله، شخصی پذیرفته است برای شیرخوارگاه تحت حمایت بهزیستی، شیر خشک تهیه کند.