به گزارش اکوایران؛  براساس این نامه کارخانه های تولید آرد ملزم شده اند که گندم را با نرخ کیلویی 12 هزار تومان خریدرای و خصوص بارگذاری قیمت آرد با ادارات غلات هماهنگی داشته باشند. دولت دو هفته پیش قیمت گندم برای بخش صنعتی را از کیلویی 2500 تومان به 12000 تومان افزایش داد با این نیت که جلوی قاچاق،‌ رانت و فساد در حوزه آرد و گندم گرفته شود.

رشد قیمت آرد برای تولیدکنندگان نان های حجیم و نیمه حجیم در حالی صورت گرفته که از ابتدای هفته جاری سامانه فروش آرد شرکت بازرگانی دولتی روی تولیدکنندگان این بخش بسته شده و به گفته محمدجواد کرمی، رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم این اقدام بدون اطلاع رسانی به این انجمن صورت گرفته است. اقدامی که سردرگمی فعالان این بخش را به همراه داشته است.

به گفته رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم، قیمت آرد مصرفی نان های حجیم و نیمه حجم پیش از این اقدام کیلویی هزار و 750 تومان بود، اما در حال حاضر به کیلویی 16 هزار تومان رسیده است که با توجه به قیمت گذاری جدید آرد تخصیص یافته به این گروه مشمول آرد با 21 درصد سبوس خواهد بود.  

نرخ جدید آرد صنف و صنعت بر اساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی و تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای سال جاری براساس درصد سبوس گرفته شده از آرد اعلام شد. براساس مصوبه جدید، نرخ آرد ۱۸ درصد سبوس‌گیری شده به ازای هر کیلو 15 هزار و 700 تومان، آرد ۲۱ درصد سبوس‌گیری شده 16 هزار تومان و آرد ۲۷ درصد سبوس‌گیری شده 16 هزار و 900 تومان تعیین شد و موجب شد تا زمان اجرایی شدن طرح افزایش قیمت آرد آزاد، سامانه قیمت گذاری روی آزادپزها بسته شود.