یکی از این اتفاقات بالاتر بودن قیمت لیر در صرافی ها نسبت به بازار بود. گزارش کف بازار اکوایران در این باره را ببینید: