به گفته وی دولت به عنوان کمک مالی مبلغی را که تنها برای خرید کالا استفاده می شود، برای واریز به حساب بانکی اقشار مختلف در نظر گرفته است تا در این صورت علاوه بر کمک و از بین بردن اثرات حذف این ارز، از تورم و افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور جلوگیری شود.