شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#ترکیه#پلیس ترکیه

خشونت پلیس ترکیه در روز جهانی کارگر + عکس

خشونت پلیس ترکیه در روز جهانی کارگر + عکس

خشونت پلیس در روز جهانی کارگر علیه دستگیرشدگان.