بیش از 30 هزار بسته افطاری ساده میان زائران بهشت حضرت زهرا(س) توزیع شد