عضو کمیسیون صنایع مجلس : از وزیر ارتباطات در مورد افزایش قیمت اینترنت سوال می شود و اگر قانع نشدیم استیضاح می‌کنیم