انتقاد دوباره رییس پلیس راهور از خودروسازان: کجای دنیا چنین اتفاقی می‌افتد که با هر تصادف کسی بمیرد؟