شهرخبر

بخشی از ویژه برنامه شبکه دو با حضور سرهنگ علیفر برگزار شد.

سرهنگ علیفر

به گزارش همشهری آنلاین، در این ویژه‌برنامه وی نسبت به حساسیت خود روی گریم صورتش واکنش نشان داد.