شهرخبر

بخشنامه جنجالی یکی از ادارات آموزش و پرورش: معلمان می‌توانند به عنوان سرایدار در مدارس کار کنند!

بخشنامه عجیب یکی از ادارات آموزش و پرورش. معلمانی که تمایل دارند می‌توانند به عنوان سرایدار نیز در مدارس کار کنند!

بخشنامه جنجالی یکی از ادارات آموزش و پرورش: معلمان می‌توانند به عنوان سرایدار در مدارس کار کنند!
به گزارش سلام نو به نقل از برنا، معلمانی که تمایل دارند می‌توانند به عنوان سرایدار نیز در مدارس کار کنند؛ این مسئله ای است که در طی یک بخشنامه به مدیران مدارس منطقه ۱۷ ابلاغ شده است.

بخشنامه عجیب یکی از ادارات آموزش و پرورش. معلمانی که تمایل دارند می‌توانند به عنوان سرایدار نیز در مدارس کار کنند! این پیامی بود که طی یک بخشنامه به مدیران مدارس منطقه ۱۷ ابلاغ شده است. این نامه واکنش های زیادی در فضای مجازی داشت.بخشنامه جنجالی یکی از ادارات آموزش و پرورش: معلمان می‌توانند به عنوان سرایدار در مدارس کار کنند!