کنفرانس خبری مشترک دکتر قالیباف با رئیس مجلس عراق/گزارش تصویری