استیضاح وزرا ؟ به‌هیچ‌وجه امکان ندارد / معمولا با یک بده‌بستان مسئله حل می شود