نامزدهای دوازدهمین جوایز آکادمی ایسفا اعلام شد/ رونمایی از پوستر