شهرخبر

هنوز هم با کمبود نیرو مواجه هستیم؛

مجوز مجلس به قوه قضاییه برای استخدام ۸۰۰ قاضی و ۳ هزار کارمند

مجوز مجلس به قوه قضاییه برای استخدام ۸۰۰ قاضی و ۳ هزار کارمند

سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری‌ گفت: مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه ششم مقرر کرده که دستگاه قضا بتواند هرسال ۸۰۰ قاضی و ۳ هزار و ۲۰۰ نفر کارمند را استخدام کند.