نظر رئیس دوومیدانی در مورد سفر احسان حدادی به آمریکا

احسان حدادی اعلام کرده است می‌خواهد برای برگزاری چند مسابقه راهی آمریکا شود که این موضوع با توجه به شرایط موجود با واکنش‌هایی روبرو بوده و برخی نسبت به این سفر انتقاد کرده‌اند.

بر همین اساس هاشم صیامی رئیس فدراسیون دو و میدانی در این مورد اظهار داشت: ما در روز اول آغاز اردوها گفتیم با توجه به شرایط خاص کشور برای کلیه ورزشکاران اردوی برون‌مرزی نداریم و همه اردوها در داخل کشور برگزار می‌شود.هر کس هم قصد دارد به اردوی خارجی برود باید با هزینه شخصی یا اسپانسرش باشد.

نظر رئیس دوومیدانی در مورد سفر احسان حدادی به آمریکا