نشریه اماراتی خبر داد؛ دلیل خط خوردن قائدی و نوراللهی از لیست الاهلی