با تمامی این تفاسیر سوال مهم این است که در حال حاضر واکنش بورس به اخبار منتشر شده در خصوص ارز دولتی چیست و در صورت حذف آن چه اتفاقی می‌افتد؟ نوید قدوسی پاسخ می‌دهد.