شهرخبر

تصویری کمتر دیده شده از حاج قاسم در مراسم شب قدر

عکس | تقدیر از شهید سردار حاج قاسم سلیمانی به سبک دختران هندبالیست

چگونه ممکن [است] کسی که چهل سال بر درت ایستاده است را نپذیری؟ مرا در فراق خود بسوزان و بمیران.../ بخشی از وصیت‌نامه الهی سیاسی سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی.