شهرخبر

دعاهای خاص شیخ حسین انصاریان در شب قدر

دعاهای خاص شیخ حسین انصاریان در شب قدر

شیخ حسین انصاریان در آخرین شب از لیالی قدر در حسینیه همدانی ها ، دعاهای خاصی قرائت کرد.