شهرخبر

تصویری کمتر دیده شده از حاج قاسم در مراسم احیای شب قدر + عکس

 تصویری کمتر دیده شده از حاج قاسم در مراسم احیای شب قدر + عکس

تصویری کمتر دیده شده از حاج قاسم در مراسم احیای شب قدر