شهرخبر

ببینید | حضور پلیس لندن در شب قدر بر سر سفره نذری

ببینید | حضور پلیس لندن در شب قدر بر سر سفره نذری

چند مامور پلیس لندن در شب قدر بر سر سفره نذری در حسینیه شیعیان حضور پیدا کردند.

256 256