شهرخبر

حضور پلیس لندن در شب قدر بر سر سفره نذری در حسینیه شیعیان

حضور پلیس لندن در شب قدر بر سر سفره نذری در حسینیه شیعیان

فیلمی از حضور چند پلیس در یکی از حسینیه‌های شیعیان در شهر لندن را مشاهده می‌کنید.