شهرخبر

مریم داورنیا

مراسم سومین شب قدر در بجنورد

مراسم شب بیست و سوم لیالی قدر با حضور پرشور مردم در بجنورد برگزار شد.

مراسم شب بیست و سوم لیالی قدر با حضور پرشور مردم در بجنورد برگزار شد.