فرصت سه روزه برای خرید چانگان، سراتو و شاهین از سایپا