با مصرف روزانه ۵۰ گرم از این سبزی در سه ماه ایده آل لاغر می شوید