لیگ قهرمانان آسیا| تحقیر نماینده تایلند به دست ویسل کوبه و صدرنشینی جئونبوک هیوندای