شهرخبر

روزنامه اصولگرای رسالت:

در یک سطح خشن تر و زیر چکش موشک‌های نقطه زن حزب الله مذاکره کنید

روزنامه رسالت در یادداشتی با بی نتیجه خواندن مذاکرات وین، پیشنهاد کرد مذاکرات در جاهای دیگری دنبال شود.

اعتمادآنلاین|

روزنامه رسالت در یادداشتی با بی نتیجه خواندن مذاکرات وین، پیشنهاد کرد مذاکرات در جاهای دیگری دنبال شود.

این روزنامه نوشت:

گفت وگو در یک سطح خشن تر با دشمن، زیر چکش موشک‌های نقطه زن حزب الله در منطقه ای به وسعت مرزهای لبنان با رژیم صهیونیستی دنبال شود.

گفت و گو با توانایی‌های ایران در یمن، عراق و سوریه و بیرون از آن در داخل کشور، در خلیج فارس دنبال شود و جلوی باجگیری ها و عربده کشی ها و بدمستی‌های دولت نامرئی در اروپا و آمریکا گرفته شود.

از گفت و گوها در وین چیزی عاید نمی‌شود یک جماعتی در ایران که دچار بلاهت دیپلماتیک هستند می گویند شما گفت وگو بلد نیستید. آن را به کسانی بسپارید که بلدند با آمریکایی‌ها گفت وگو کنند.