شهرخبر

توقیف کامیون‌ها در معابر شهر تهران در اولین شب قدر

توقیف کامیون‌ها در معابر شهر تهران در اولین شب قدر

توقیف کامیون‌ها در معابر شهر تهران در اولین شب قدر

خبرگزاری برنا