شهرخبر

مهر خبر می دهد؛

شرکت عمران پردیس ۱۵۵۳ واحد مسکن مهر بدون متقاضی را تملک کرد

شرکت عمران پردیس ۱۵۵۳ واحد مسکن مهر بدون متقاضی را تملک کرد

شرکت عمران شهر جدید پردیس ۱۵۵۳ واحد مسکن مهر فاقد متقاضی را تملک کرده بوده که تا پایان سال مالی ۱۳۹۹، ۱۴۳ واحد مسکن مهر را به فروش رسانده و ۲۹ میلیارد تومان درآمد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت عمران شهر جدید پردیس در بر اساس اطلاعات صورت مالی این شرکت که به حسابرسی سازمان حسابرسی رسیده و در سامانه کدال منتشر شده است، تراز تجاری شرکت عمران شهر جدید پردیس در پایان سال ۱۳۹۹ مثبت بوده است.

این شرکت در سال ۱۳۹۹ معادل ۱,۵۸۴ میلیارد تومان درآمدهای عملیاتی و ۳۹ میلیارد و ۵۶۴ میلیون تومان از سایر محل‌ها، درآمد داشته که با کسر هزینه‌ها، سود خالص آن ۶۷۷ میلیارد و ۴۸۳ میلیون تومان بوده است.

این در حالی است که شرکت عمران شهر جدید پردیس در سال ۱۳۹۸ تنها ۵۳ میلیارد و ۶۲۸ میلیون تومان سود خالص کسب کرده بود که رشد حدوداً ۱۳ برابری (۱۲.۷ برابری) سود خالص این شرکت تنها ظرف یک سال رخ داده است.

شرکت عمران پردیس ۱۵۵۳ واحد مسکن مهر بدون متقاضی را تملک کرد

به نظر می‌رسد درآمدهای شرکت عمران شهر جدید پردیس از محل فروش سند عرصه (زمین) واحدهای مسکن مهر سبب رشد ۱۳ برابری درآمدهای این شرکت تنها ظرف یک سال بوده است.

سازمان حسابرسی کل کشور می‌گوید شرکت عمران شهر جدید پردیس ۲۲.۵ درصد از سهام شرکت آزادراه تهران-پردیس را در اختیار دارد ولی در صورت‌های مالی هیچ گزارشی در خصوص میزان سود و زیان شهر جدید پردیس از محل سرمایه گذاری در آزادراه مذکور را ارائه نکرده است.

بر اساس اعلام سازمان حسابرسی کل کشور، تا پایان سال مالی ۱۳۹۹، شرکت عمران شهر جدید پردیس ۹۲۰ هزار و ۳۲۲ متر مربع از اراضی این شهر جدید را به مالکان اعیانی مسکن مهر واگذار کرده و میزان دریافتی این شرکت بابت واگذاری اسناد عرصه این واحدها، ۵۹۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بر اساس قیمت کارشناسی بوده است.

همچنین ۲۱۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بابت مخارج تمام شده کار و ارزش گذاری اراضی مذکور شناسایی شده است.

شرکت عمران شهر جدید پردیس ۱۵۵۳ واحد مسکن مهر فاقد متقاضی را تملک کرده و تا پایان سال مالی ۱۳۹۹، تعداد ۱۴۳ واحد مسکن مهر را به فروش رسانده و ۲۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از این محل درآمد داشته است.

تملک ۱۵۵۳ واحد مسکن مهر بدون متقاضی از سوی شرکت عمران شهر جدید پردیس در حالی است که پیش از این مدیرعامل سابق شرکت عمران شهر جدید پردیس از وجود ۵ هزار اضافه ثبت نامی مسکن مهر خبر داده و گفته بود به دلیل عدم امکان تأمین زمین در این شهر جدید برای آنها، ۳ هزار نفر به شهر جدید پرند و هزار نفر دیگر به شهر جدید هشتگرد منتقل شده بودند.