بهادری جهرمی در رابطه با استیضاح وزرای دولت و مطرح شدن مباحثی پیرامون سهم خواهی از دولت، عنوان کرد: نظارت حق طبیعی مجلس است و دولت نیز صلاحیت‌های قانونی خود را دارد. در کنار تعامل سازنده موجود اختلاف نظر میان دو قوه نیز امری طبیعی است. طبیعتاً برخی از برنامه‌های وزرا در کوتاه مدت نتیجه دیده و برخی از طرح‌ها نیازمند زمان بیشتری برای به نتیجه رسیدن هستند.