شهرخبر

واریز مبلغی قابل توجه به خزانه دولت

بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درخصوص میزان درآمد مالیاتی دولت گفت: سال گذشته ۳۰۱ هزار میلیارد تومان از محل وصول مالیات واریز نقدی به خزانه صورت گرفته است.

‍‍‍‍‍‍
حجم ویدیو: 6.03M | مدت زمان : 00:02:07
اقتصاد

۴۰ هزار میلیارد تومان هم از مالیات ارزش افزوده به شهرداری‌ها صورت گرفته است.

افزایش مالیات از مودیان جدید صورت گرفته است. مودیان از ۴ میلیون نفر به ۶ میلیون نفر رسیده‌اند که شامل مودیان فراری بوده است.

 

 

منبع: مهر