وزیر علوم: مدال‌آوران المپیادها بورسیه تحصیلی می شوند/نظام ایده ها و نیازها به زودی رونمایی می شود