شهرخبر

تفاوت ‏کابل‌کشی در بازار سنتی استانبول‌ با کابل‌کشی در بازار سنتی تبریز!+تصویر

‏کابل کشی در بازار سنتی استانبول، در مقابل کابل کشی در بازار سنتی تبریز

تفاوت ‏کابل‌کشی در بازار سنتی استانبول‌ با کابل‌کشی در بازار سنتی تبریز!+تصویر

IMG_20220418_232850_014