تبریک وزیر اطلاعات به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران