شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#ارتش#روز ارتش#گفتگو

گفتگو کامل امیر سرتیپ عباس شکارچی به مناسبت روز ارتش

گفتگو کامل امیر سرتیپ عباس شکارچی به مناسبت روز ارتش

گفتگو کامل امیر سرتیپ عباس شکارچی به مناسبت روز ارتش