شهرخبر

ترور یک قاضی در سوریه + تصویر قاضی

یک قاضی در جنوب سوریه به دست مهاجمان ناشناس ترور شد.

ترور یک قاضی در سوریه + تصویر قاضی

یک قاضی در جنوب سوریه به دست مهاجمان ناشناس ترور شد.

حمد امین محمود شریفه رئیس شعبه های تجدید نظر جناحی و غیر نظامی دادگاه شهر الصنمین واقع در استان درعا درجنوب سوریه روز یکشنبه به ضرب گلوله مهاجمان مسلح ناشناس ترور شد.

 

ترور یک قاضی در سوریه

ترور یک قاضی در سوریه

محمد امین محمود شریفه در نزدیکی خانه اش واقع در شهرک قیطه در حومه شمالی شهر درعا هدف حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت، در این حمله برادر محمود شریفه زخمی شد.

منبع: رکنا