شهرخبر

مریم داورنیا

اختتامیه هفته هنر اسلامی در بجنورد

آیین اختتامیه هفته هنر اسلامی روز شنبه در محل مجتمع فرهنگی هنری گلشن در بجنورد برگزار شد.

آئین اختتامیه هفته هنر اسلامی روز شنبه در محل مجتمع فرهنگی هنری گلشن در بجنورد برگزار شد.