شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#خودرو

اظهار نظر عجیب رئیس سابق شورای رقابت درباره قرعه کشی خودرو

رئیس سابق شورای رقابت با بیان اینکه قرعه کشی نوعی توزیع خودرو است گفت: اگر در زمانی به این جمع بندی رسیدید که عادلانه تر از روش قرعه کشی هست و این‌ موضوع به تأیید واحدهای نظارتی رسید امکان اجرای آن را دارید.

خودرو اظهار نظر عجیب رئیس سابق شورای رقابت درباره قرعه کشی خودرو

رضا شیوا با اشاره به دو شرط ایران خودرو در حذف قرعه کشی خودرو در شهریورماه امسال ، گفت: ایران خودرو اعلام کرده در این دو شرط نخست تولید را به ۷۵۰ میلیون می رسانیم و بعد قرعه کشی و دستورالعمل قیمت حذف می شود.

وی افزود: باید بگویم شما نباید برای مصرف کننده شرط بگذارید بلکه قانون برای شما شروطی را تعیین کرده است.    

رئیس سابق شورای رقابت با اعلام اینکه در حال حاضر بازارِ تعدادی از خودروهای داخلی انحصاری است و تا زمانی که رقابتی نشده باید قیمت ها تحت نظارت قرار گیرد تا از موقعیت انحصارگری سواستفاده نشود، گفت: صرف اینکه تولید را بالا ببرید کار بسیار خوبی است اما متاسفانه عملی نشده است. نکته اینجاست بحث قرعه کشی نوعی توزیع خودرو است. توزیع خودرو هم باید به عادلانه ترین روش صورت گیرد.  اگر در زمانی به این جمع بندی رسیدید که عادلانه تر از روش قرعه کشی هست و این‌ موضوع به تأیید واحدهای نظارتی رسید امکان اجرای آن را دارید.

شیوا با اعلام اینکه  حتی اگر تولید افزایش یابد باید در عرضه و تقاضا تعادل ایجاد شود، گفت: بالا بردن تولید به هیچ وجه رقابتی بودن را به دنبال نخواهد آورد ، بلکه رقابتی شدن بازار خودرو یعنی تعداد بازیگران در این بازار به اندازه کافی باشند. اگر شما به تنهایی در بازار باشید همچون گذشته باید تحت نظارت قرار گیرید و براساس قانون باید دستورالعمل برای شما تدوین شود.

منبع: تسنیم