شهرخبر

ورود روزانه ۵۰۰۰ افغانستانی به ایران از مسیرهای غیرقانونی / فیلم

زرنج، مرکز استان نیمروز در جنوب‌غربی افغانستان، پاتوق قدیمی قاچاقبران انسان است. حمیدالله، راننده مسیر ایران و افغانستان گفت: تا قبل از فروپاشی دولت پیشین افغانستان، روزانه حدود ۲۵۰ خودرو مسافران را از افغانستان به ایران منتقل می‌کردند، اما اکنون هر روز حدود ۵۰۰۰ نفر از مسیرهای غیرقانونی از افغانستان به ایران می‌روند.

ورود روزانه ۵۰۰۰ افغانستانی به ایران از مسیرهای غیرقانونی / فیلم